top of page
Abstract face posters_23_edited_edited.png

Bireysel Terapi

Kişinin psikolojik sorunlarının hangi faktörlerden kaynaklandığı terapist eşliğinde çözümlenip, kişiye katkı sağlamayan tekrarlayan yaşam döngüleri analiz edilir. Bireysel hedefler belirlenir. 

Kişi kendine ve hayata yeni bakış açılarından bakmayı öğrenir. Bu farklı bakış açıları, kişinin problemlerini daha esnek bir şekilde çözebilmesine katkı sağlar. Hayat tatmini ve kişisel doyumu destekler.

  

Çift Terapisi


Çiftlerin ilişkilerinde veya evliliklerinde başa çıkamadıları veya çözüme kavuşturamadıkları problemlerini, terapist eşliğinde kullanılan bazı yaklaşım ve yöntemler ile  analiz ettikleri bir süreçtir.

Bu süreç öncelikle çiftin birbirlerini doğru anlamasını hedeflerken, beraberinde ilişkilerinden tatmin olma ve birbirlerinden doyum sağlama sürecini destekler. 

  

Ergenlerde Psikolojik Sağlamlılık

Doktor Atanur Akar tarafından çocuk ve ergenler için geliştirilen 10 oturumluk bir programdır. 


Programın Amacı

Psikolojik Sağlamlık programı ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri, sosyal becerileri ve zorluklarla başa çıkabilme özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bilimsel temelli bir programdır.

Ergenlerin psikolojik sağlamlığını geliştirmeye dönük 10 adet ergen oturumu aşağıdaki gibidir; 

  • Tanışma, 

  • Psikolojik Sağlamlık 

  • Empati ve Zihin Kuramı 

  • Otonomi

  • Stres Yönetimi

  • Problem Çözme

  • Esneklik

  • Mizah

  • Olumsuz Düşünce Avcısı

  • Geleceğe Dönüş 

Ayrıca Program içinde ebeveyn tutumlarına katkı sağlamak amacıyla 4 adet ebeyven oturumu da yapılır.

bottom of page